ZP 141-8

Naváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

Cena kurzu (bez DPH):

Na dopyt

Termín:

Dohodou

Dĺžka trvania

20 hodín

Miesto konania kurzu:

Zvarex - Zváračská škola

Miesto konania

Podmienky prijatia na kurz

Vek od 18 rokov. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo identifikačný preukaz zvárača.

Ukončenie kurzu

Skúška zaškolených pracovníkov podľa STN 05 0705 pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Dodatočné informácie

Cieľom teoretickej prípravy je pripraviť kandidáta na skúšku z profesionálnych znalostí

a z legislatívy pri zváraní podľa schválenej osnovy SO. V trvaní 5 hodín.

Cieľom praktického výcviku je naučiť kandidáta obsluhovať a manipulovať so zariadením na

zváranie/rezanie, nastavovať parametre, používať prípravky a zhotovovať zvárané spoje alebo

rezy v súlade s požiadavkami na kvalitu. V trvaní 15 hodín.

Prihlásenie do kurzu