ZK 311-1

Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

Cena kurzu (bez DPH):

Na dopyt

Termín:

Dohodou

Dĺžka trvania

min. 128 hodín

Miesto konania kurzu:

Zvarex - Zváračská škola

Miesto konania

Podmienky prijatia na kurz

Vek od 18 rokov. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo identifikačný preukaz zvárača.

Ukončenie kurzu

Skúška zvárača podľa STN 05 0705 pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Dodatočné informácie

Cieľom teoretickej prípravy je pripraviť kandidáta na skúšku z profesionálnych znalostí
a z legislatívy pri zváraní. V trvaní teoretickej prípravy 20 hodím.

Cieľom praktického výcviku je naučiť kandidáta obsluhovať a manipulovať so zariadením na
zváranie, nastavovať parametre, používať prípravky a zhotovovať zvárané spoje v súlade s
požiadavkami na kvalitu. V trvaní min. 100 hodín.

Skúška zvárača podľa STN 05 0705 pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Zváračská škola určí
dátum skúšky. Kandidáti musia byť oboznámení s termínom a priebehom skúšky na začiatku kurzu.
Skúšky sa konajú za prítomnosti skúšobného orgánu v priestoroch zváračskej školy. V trvaní 8 hodín.

Kandidát môže požiadať po absolvovaní základného kurzu o vykonanie skúšky pre certifikáciu podľa
niektorej normy z radu STN EN ISO 9606.

Prihlásenie do kurzu