ZK 141-8

Zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

Cena kurzu (bez DPH):

na dopyt

Termín:

Dohodou

Dĺžka trvania

min 80 hodín

Miesto konania kurzu:

Zvarex - Zváračská škola

Miesto konania

Podmienky prijatia na kurz

Vek od 18 rokov. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo identifikačný preukaz zvárača.

Ukončenie kurzu

Teoretická a praktická skúška

Dodatočné informácie

Cieľom teoretickej prípravy je pripraviť kandidáta na skúšku z profesionálnych znalostí
a z legislatívy pri zváraní.

Cieľom praktického výcviku je naučiť kandidáta obsluhovať a manipulovať so zariadením na
zváranie, nastavovať parametre, používať prípravky a zhotovovať zvárané spoje v súlade s
požiadavkami na kvalitu.

Skúška zvárača podľa STN 05 0705 pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Zváračská škola určí
dátum skúšky. Kandidáti musia byť oboznámení s termínom a priebehom skúšky na začiatku kurzu.
Skúšky sa konajú za prítomnosti skúšobného orgánu v priestoroch zváračskej školy.

Kandidát môže požiadať po absolvovaní základného kurzu o vykonanie skúšky pre certifikáciu podľa
niektorej normy z radu STN EN ISO 9606.

Prihlásenie do kurzu